Loading...

PRAVIDLÁ OCHRANY SÚKROMIA

Keď používate naše služby, zverujete nám svoje údaje. V týchto pravidlách ochrany súkromia zistíte, aké informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme a ako ich môžete upraviť, spravovať, exportovať alebo odstrániť. Táto aktualizovaná verzia našich pravidiel ochrany súkromia začne platiť 24. mája 2018.  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto pravidiel ochrany súkromia, kontaktujte nás.

AKÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME

Chceme, aby ste vedeli, aké typy informácií zhromažďujeme, keď používate naše služby. Keď si vytvoríte účet, poskytnete nám svoje osobné údaje, ktoré zahŕňajú vaše meno, heslo e-mail,  telefónne číslo. 

Informácie, ktoré zhromažďujeme, keď používate naše služby

Zhromažďujeme informácie o aplikáciách, prehliadačoch a zariadeniach, v ktorých prehliadate stránky chcembytcool.sk (ďalej len e-shop). Medzi zhromažďované informácie patria jedinečné identifikátory, typ a nastavenia prehliadača. Zhromažďujeme tiež informácie o adrese IP, a dátumu, času a webovej adresy. Tieto informácie zhromažďujeme, keď vaše zariadenie kontaktuje naše servery  Medzi zhromažďované informácie o aktivite patria nasledujúce: vyhľadávané výrazy; zobrazenia obsahu; aktivita pri nákupoch; (celková aktivita na našich weboch ).

PREČO ZHROMAŽĎUJEME ÚDAJE

Údaje využívame na zdokonaľovanie služieb.  Informácie, ktoré zhromažďujeme zo všetkých našich služieb, používame na nasledujúce ciele:

   Poskytovanie služieb

      Vaše informácie využívame na poskytovanie služieb, ako je spracovanie vyhľadávaných výrazov s cieľom zobrazenia výsledkov.

  Údržiavanie a vylepšovanie našich služieb

    Na základe vašich informácií tiež zaisťujeme, aby naše služby fungovali správne. Pomocou vašich informácií tiež vylepšujeme služby – napríklad keď zistíme, ktoré vyhľadávané výrazy najčastejšie obsahujú preklepy, upravíme vyhľadávací mechanizmus tak, aby ste aj napriek preklepu vyhľadali to, čo hľadáte.

   Vývoj nových služieb

       Informácie, ktoré zhromažďujeme v rámci existujúcich služieb, nám pomáhajú pri vývoji nových služieb. Nezdieľame informácie, podľa ktorých vás je možné identifikovať (napríklad vaše meno alebo e-mailovú adresu), pokiaľ nás o to nepožiadate.  Údaje o vašich návštevách našich webov analyzujeme napríklad s cieľom optimalizácie vzhľadu služieb.

    Komunikácia s vami

   Zhromažďované informácie, ako je napríklad e-mailová adresa, používame na priamy kontakt s vami. Môžeme vás napríklad informovať o pripravovaných zmenách a vylepšeniach našich služieb. 

OVLÁDANIE OCHRANY SÚKROMIA

 

ZABEZPEČENIE VAŠICH ÚDAJOV

Naše služby obsahujú zabezpečenie, pomocou ktorého chránime vaše informácie Všetky služby spoločnosti Google majú integrované bezpečnostné funkcie, ktoré neustále chránia vaše informácie.  Ak odhalíme niečo nebezpečné, o čom by ste podľa nás mali vedieť, informujeme vás o tom.  Dôkladne kontrolujeme procesy zhromažďovania, ukladania a postupy spracúvania informácií vrátane opatrení fyzického zabezpečenia, aby sme zabránili neoprávneným prístupom do systémov. Prístup k osobným údajom majú len zamestnanci spoločnosti Google, zmluvní partneri a zástupcovia, ktorí musia tieto údaje poznať, aby ich mohli spracúvať. Ktokoľvek s takýmto prístupom je zmluvne viazaný prísnou povinnosťou zachovávať dôvernosť a v prípade porušenia tohto záväzku môže dôjsť k jeho potrestaniu a ukončeniu spolupráce.

EXPORTOVANIE A VAŠICH ODSTRÁNENIE ÚDAJOV

Kedykoľvek môžete požiadať o vymazanie údajov o vás z našej databázy a to vyplnením formulára Žiadosť o vymazanie z databázy

DODRŽIAVANIE PRAVIDIEL A SPOLUPRÁCA S REGULAČNÝMI ORGÁNMI

Tieto pravidlá ochrany súkromia pravidelne kontrolujeme a zaisťujeme, aby spracovanie vašich informácií prebiehalo v súlade s týmito pravidlami. Prenosy dát Máme servery po celom svete a vaše informácie preto môžeme spracúvať na serveroch umiestnených mimo krajinu, kde žijete. Zákony na ochranu údajov sa v rôznych krajinách líšia, pričom niektoré poskytujú väčšiu ochranu než iné. Bez ohľadu na to, kde sa vaše informácie spracúvajú, používame rovnakú ochranu opísanú v týchto pravidlách. Tiež dodržiavame určité právne rámce súvisiace s prenosom dát, ako sú napríklad rámce EU-US a Swiss-US Privacy Shield Framework. Keď dostaneme formálnu písomnú sťažnosť, kontaktujeme osobu, ktorá sťažnosť podala. Pri riešení všetkých sťažností týkajúcich sa prenosov dát, ktoré nie je možné vyriešiť priamo s vami, spolupracujeme s príslušnými regulačnými orgánmi vrátane miestnych orgánov na ochranu osobných údajov. Požiadavky Európskej únie Ak sa na spracúvanie vašich údajov vzťahujú právne predpisy Európskej únie (EÚ), poskytujeme ovládacie prvky opísané v týchto pravidlách, pomocou ktorých môžete uplatniť svoje právo požiadať o prístup, aktualizáciu, odstránenie alebo obmedzenie spracúvanie vašich údajov. Máte tiež právo odmietnuť spracúvanie informácií alebo svoje informácie exportovať do iného zariadenia. Vaše informácie spracúvame na účely opísané v týchto pravidlách, a to na základe aspoň jedného z týchto právnych základov: S vaším súhlasom Žiadame vás o súhlas so spracovaním vašich informácií na konkrétne účely a máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Žiadame napríklad, aby ste súhlasili s poskytovaním prispôsobených služieb, ako sú reklamy. Žiadame tiež o súhlas so zhromažďovaním hlasovej a zvukovej aktivity na účely rozpoznávania reči. Tieto nastavenia môžete spravovať v účte Google. Kedy sledujeme oprávnené záujmy Vaše informácie spracúváme na účely našich oprávnených záujmov a záujmov tretích strán a používame na to vhodné bezpečnostné opatrenia, ktoré chránia vaše súkromie. To znamená, že vaše informácie spracúváme napríklad na tieto účely: poskytovanie, udržavnie a zdokonaľovanie služieb, aby spĺňali potreby používateľov; vývoj nových produktov a funkcií, ktoré budú užitočné pre používateľov; pochopenie, ako ľudia naše služby používajú, aby sme ich mohli zaisťovať a zdokonaľovať; prispôsobenie služieb na zaistenie lepšieho dojmu používateľov; marketingové aktivity, pomocou ktorých používateľov informujeme o našich službách; poskytovanie reklám, vďaka ktorým môže byť mnoho našich služieb pre používateľov zadarmo; rozpoznávanie, zabraňovanie a iné riešenia ochrany proti podvodom, zneužitiam a bezpečnostným či technickým problémom so službami; ochranu pred poškodením práv, majetku alebo bezpečnosti spoločnosti Google, jej používateľov alebo verejnosti tak, ako to vyžadujú alebo dovoľujú právne predpisy; vykonávanie výskumu, pomocou ktorého vylepšujeme služby pre používateľov a na úžitok verejnosti; plnenie záväzkov voči partnerom, ako sú vývojári a držitelia práv; uplatňovanie právnych nárokov vrátane vyšetrovania potenciálnych porušení príslušných zmluvných podmienok. Keď poskytujeme službu Vaše údaje spracúváme, aby sme mohli poskytovať službu, ktorú na základe zmluvy požadujete. Keď si napríklad kúpite ďalšie úložisko Disku Google, spracujeme vaše platobné údaje. Keď dodržiavame zákonné povinnosti Vaše údaje budeme spracovávať, keď na to budeme mať zákonnú povinnosť, napríklad v prípade reakcie na právny proces alebo vynútiteľnú žiadosť orgánov štátnej správy. V prípade otázok môžete kontaktovať spoločnosť Google a oddelenie ochrany údajov. Ak budete mať obavy týkajúce sa svojich práv v rámci miestnych právnych predpisov, môžete sa obrátiť na miestny úrad na ochranu údajov.

INFORMÁCIE O TÝCHTO PRAVIDLÁCH

Kedy sa tieto pravidlá uplatňujú Tieto pravidlá ochrany súkromia sa vzťahujú na všetky služby ponúkané spoločnosťou Google LLC a jej partnermi vrátane služby YouTube, systému Android a služieb ponúkaných na weboch tretích strán (ako sú napríklad naše reklamné služby). Výnimkou sú služby s vlastnými pravidlami ochrany súkromia, ktoré tieto pravidlá nezahŕňajú. Tieto pravidlá ochrany súkromia sa nevzťahujú na: spôsoby spracúvania údajov inými spoločnosťami či organizáciami, ktoré inzerujú naše služby; služby ponúkané inými spoločnosťami alebo jednotlivcami vrátane produktov alebo webov, ktoré môžu zahŕňať služby spoločnosti Google, zobrazovať sa vo výsledkoch vyhľadávania alebo byť prepojené z našich služieb. Zmeny týchto pravidiel Znenie týchto pravidiel ochrany súkromia z času na čas meníme. Neobmedzíme vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel ochrany súkromia bez vášho výslovného súhlasu. Vždy uvádzame dátum zverejnenia posledných zmien a tiež poskytujeme prístup k archivovaným verziám, ktoré si môžete prečítať. V prípade podstatných zmien bude upozornenie výraznejšie (v prípade niektorých služieb môžeme na zmenu pravidiel ochrany súkromia upozorniť aj e-mailom).